Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb

Autorizace ČKAIT č. 1004280


NOVOSTAVBY

REKONSTRUKCE


Nabízím

 • kompletní projektovou dokumentaci stavby včetně projednání s příslušnými úřady
 • architektonicko-stavební řešení
 • stavebně konstrukční řešení
 • autorský dozor
 • technický dozor investora (TDI)
 • odborné posudky týkající se vad a poruch staveb
 • statické posudky
 • prohlídky staveb před koupí

Pro tyto stavby

 • stavby občanské vybavenosti
 • průmyslové stavby
 • historické stavby a památky
 • bytové domy
 • rodinné domy (pouze stavebně konstrukční řešení a posudky)
© 2019-2024 Adam Kurdík
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!