Rodinné domy

Chystáte-li se stavět rodinný dům a nemáte ještě projekt?

Jsou dva způsoby, jak jej získat - necháte si zpracovat projekt na míru dle Vašich požadavků a možností Vaší parcely a nebo si vyberete v katalogu. S katalogem Vám nepomůžu, ale s domem navrženým pro Vás a Váš pozemek ano.

Příprava stavby rodinného domu probíhá (zjednodušeně) v následujících krocích:

  1. Předprojektová příprava - než se začne projektovat, je potřeba ověřit, zda na vybraném pozemku lze stavět a pokud ano, tak co a za jakých podmínek. Vyjasní se možnosti příjezdu, připojení rozvod elektřiny, zdroj pitné vody, způsob likvidace splaškových vod atd.. Je vhodné pozemek geodeticky zaměřit a dle lokality i provést alespoň zjednodušený geologický průzkum.
  2. Studie - studii Vám zpracuje nejlépe architekt. Vypůjčené studie domů z různých katalogů nebo první domácí náčrtky můžou sloužit pro vyjádření představy o budoucím domě, ale opravdovou studii nenahradí. Studie rodinných domů osobně nezpracovávám - přenechávám tuto práci architektům.
  3. Povolení stavby - obvykle probíhá povolování ve dvou stupních - povolení umístění stavby (územní řízení, územní souhlas,...) a povolení samotné stavby (ohlášení, stavební povolení), variant je celá řada včetně spojení obou stupňů, přičemž to závisí na konkrétním místě stavby, rozsahu stavby a také na příslušném úřadu. V této etapě je potřeba mít projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovanou osobou (obsah dokumentace se liší podle řízení, ke kterému se přikládá).
  4. Projektová dokumentace pro provedení stavby - často opomíjená, ale přitom nejdůležitější. Zatím co "projekt pro stavební povolení" je určený především pro úřady, prováděcí projektová dokumentace je určena pro stavbu samotnou. Pouze na základě prováděcí dokumentace se dá vypracovat dostatečně podrobný rozpočet stavby. Tato dokumentace spolu s položkovým rozpočtem umožňuje zajištění kvality práce omezením libovůle některých dodavatelů, usnadňuje kontrolu prováděné práce a faktur a také omezuje nechtěné vícepráce.

Ve všech těchto krocích i při následné kontrole provádění stavby jsem schopen (a oprávněn) Vám pomoci. Tam, kde je potřeba, využívám služeb příslušných specialistů - od geodeta a geologa, přes architekta po projektany topení, plynu, vzduchotechniky a dalších.

Navrhuji rovněž domy nízkoenergetické a je-li zájem i pasivní.

Máte nebo chcete koupit starý dům?

  • Jestli se dům teprve koupit chystáte, mohu Vám pomoci při jeho prohlídce. Za pár korun se dozvíte, co můžete čekat za problémy, co se nejsíše skrývá za omítkou nebo nakolik jsou vážné trhliny na zdech. Často se stává, že se z domu "téměř k nastěhování" vyklube dům k demolici.
  • Pokud dům už máte, postup přípravy rekonstrukce je podobný, jako u novostavby. Jenom v rámci přípravy stavby je nejdůležitější důkladná prohlídka domu, ale se zjistilo, co vše bude potřeba opravit nebo vyměnit.

Architekt

Hledáte-li architekta, který je ochoten nasloucht Vašim představám a který dává přednost stavbám úsporným před efektními, zkuste třeba Ing. arch. Zdeňka Miklína z Břeclavi.

Zde je odkaz na jeho stránky.

Vyhledávání

Kontakt

Ing. Adam Kurdík Sklepní 253, 691 42 Valtice 776 105 330