Nabízím

Jsem autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb.

Předmětem mé činnosti jsou pozemní stavby všeho druhu - rodinné a bytové domy, stavby občanské vybavenosti a průmyslové stavby.

 

Pro plánované stavby nabízím:

 • kompletní projektovou dokumentaci včetně projednání s příslušnými úřady
 • architektonické a stavebně technické řešení projektu
 • stavebně konstrukční část projektu

 

Pro prováděné stavby nabízím:

 • technický dozor investora (TDI)

 

Pro stávající stavby nabízím:

 • odborné (i statické) posudky týkající se vad a poruch staveb
 • stavebně technické průzkumy
 • posouzení stavu budov před koupí

 

 

Pro případ profesní odpovědnosti za škodu jsem pojištěn na částku 10.000.000,- Kč.

Projekce pozemních staveb:

 • novostavby
 • rekonstrukce
 • přístavby
 • nástavby
 • stavební úpravy
 • změny v užívání
 • demolice

Statika a dynamika staveb:

 • betonové, zděné, dřevěné a ocelové konstrukce
 • zakládání staveb, opěrné stěny, stropní konstrukce, krovy
 • sanace,
 • statika při přestavbách a rekonstrukcích
 • statické posudky

Vyhledávání

Kontakt

Ing. Adam Kurdík Sklepní 253, 691 42 Valtice 776 105 330